Chú ý : là cá độ trực tiếp, (T)biểu thị sân trung lập.